Posts Tagged ‘standard energetic’

Standarde minime obligatorii de performanță energetică în Europa

Comisia Europeană vrea să propună introducerea unor standarde minime obligatorii de performanță energetică pentru toate clădirile din Europa, în încercarea de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră […]

Read More >>